TyskFlag
da

Privatlivspolitik

 

I forbindelse med dit samarbejde med Kokkenborg ApS, indsamler og behandler Kokkenborg ApS CVR-nr. 29 41 51 53 som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger (fx navn, adresse, e-mail, telefon, kontonr. i pengeinstitut, etc.) vedrørende dig.

 

Vi indsamler personlige oplysninger direkte fra dig og fra offentlige erhvervsregistre, såsom fx CVR og CHR.

 

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til offentlige myndigheder fx SKAT, rådgivere, pengeinstitutter, kreditforeninger o.lign. i det omfang, det er nødvendigt for gennemførelsen af samarbejdet.

Kokkenborg ApS vil behandle og videregive dit CPR-nr. Behandling og videregivelse vil ske, når det er et naturligt led i den normale drift, og når det er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af dig. Det kan fx være i forbindelse med indgåelse af lejekontrakter eller indberetning til banker/realkreditinstitutter o.lign. Grundlaget for denne behandling er databeskyttelseslovens §11, stk. 2.

 

Til brug for opfyldelse af aftalen med dig indsamler Kokkenborg Aps almindelige personoplysninger om dig hos offentlige myndigheder fx SKAT, rådgivere, pengeinstitutter, kreditforeninger o.lign.

 

Kokkenborg ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til dels gældende lovgivning fx bogføringsloven, dels så længe der er et præcist formål med opbevaringen. Så snart formålet med opbevaring af dine personoplysninger ikke længere er til stede, eller når den lovgivningsfastsatte opbevaringstid er udløbet, vil dine personoplysninger blive slettet.

 

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, eller slettet, hvis de ikke længere er relevante for vores samarbejde. Endelig har du ret til at anmode om en struktureret og maskinlæsbar udskrift af de oplysninger, du selv har givet til Kokkenborg ApS.

 

Såfremt du ønsker at gøre brug af ovennævnte rettigheder, skal du kontakte Kokkenborg ApS på dorte@kokkenborg.com  Vi vil besvare din henvendelse indenfor fire uger.

 

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Kokkenborg ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

 

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk.