TyskFlag
da

Fakta om Danish Genetics

I Danish Genetics arbejdes der med følgende racer af sopolte og orner: Dansk Yorkshire (YY), Dansk Landrace (LL), Dansk Duroc (DD) og vores krydsningsdyr (LY/YL).

 

Dansk Landrace

Dansk Landrace indgår i Danish Genetics’ avlsprogram og er en af hundyrracerne, som bliver brugt i det danske avlskrydsningsprogram. Landracen er et stærkt dyr med høj frugtbarhed og gode moderegenskaber. Landracen bruges derfor som et moderdyr til den kendte krydsningsso (LY/YL-so)), der er kendt verden over for sine økonomiske produktionsegenskaber ved produktion af slagtesvin.

 

Dansk Yorkshire

Dansk Yorkshire indgår i Danish Genetics’ avlsprogram som den anden hundyrrace og bruges som hundyrrace i det danske avlskrydsningsprogram. Yorkshiren er kendetegnet for dens gode moderegenskaber og gode produktionsegenskaber i forhold til frugtbarhed, tilvækst, foderforbrug, kødprocent og kødkvalitet. Yorkshiren anvendes derfor som et moderdyr til den kendte krydsningsso (LY/YL-so), der er kendt verden over for sine økonomiske produktionsegenskaber ved produktion af slagtesvin.

 

Dansk Duroc

På faderrace siden indgår Dansk Duroc i Danish Genetics’ avlsprogram. Durocen er kendt for sin høje tilvækst, lave foderforbrug, høje kødprocent og gode kødkvalitet. Racen kendetegnes desuden af god kødkvalitet.

 

Krydsningsdyr (LY/YL) – også kaldet F1 avlsdyr

Krydsnings-soen (LY/YL) også kaldet Hybridsoen er en krydsning mellem Dansk Yorkshire og Dansk Landrace, hvilket giver den mest ideelle produktions-so til slagtesvinsproduktion på markedet, hvad angår økonomiske produktionsresultater og effektivitet. Alt dette skabt af krydsningssoens (LY/YL) lave foderforbrug, høje tilvækst, høje fertilitet, gode moderegenskaber, gode holdbarhed og høje slagtekvalitet.

 

Avlsmål – egenskaber

Vi tager udgangspunkt i følgende avlsmålsegenskaber:

  • Daglig tilvækst 0-30 kg.
  • Daglig tilvækst 30-100 kg.
  • Foderudnyttelse
  • Kødprocent
  • LG5 
  • Styrke
  • Holdbarhed
  • Slagtesvin
DanishGenetics Højformat til web(1)